Podmínky soutěže Výsledky Aktuality Tisková zpráva Kontakt Více Informací

Medovina roku 2017 - soutěž tradičních medovin

Velké letošní utkání na poli medových moků je za námi!

Soutěž tradičních medovin v Brně - 11.-14. května 2017

Soutěže medovin

V České republice se u příležitosti mnohých událostí - zejména včelařských medobraní nebo výstav - konají nejrůznější soutěže medovin. Avšak příliš se nedbá jednak na požadavky soutěžících vzorků, ani na správné rozdělení medovin do kategorií (pokud vůbec jsou). Soutěže mají většinou regionální ráz, často soupeří stejní výrobci, mnohdy hodnotí i laická veřejnost. Ocenění pak nemusí mít pro výrobce takovou hodnotu.

Pokud chce výrobce v dnešní době získat opravdu prestižní a objektivní hodnocení, musí poslat své vzorky do mezinárodních soutěží jako MazepCup či na Apimondii a to rozhodně není dosažitelné pro každého.

V České republice je v současné době přes 40 komerčních profesionálních výrobců medovin a další stovky včelařů si kvasí svoji domácí medovinu. Po 27 letech máme pravděpodobně největší koncentraci výroby medoviny na světě, samozřejmě i vedle Slovenska, ale i třeba Polska.

Obnovujeme tradici soutěže medovin v Brně

V rámci včelařské výstavy v Brně probíhala v minulosti opakovaně soutěž domácích medovin. Naposledy se uskutečnila v dubnu 2014. Letos jsme se rozhodli na tuto tradici navázat a soutěž rozšířit.

Co se změnilo od posledního ročníku?

  • Kromě domácích nekomerčních (hobby) výrobců otevíráme letošní soutěž i komerčním (profi) výrobcům
  • Medoviny budou na rozdíl od minulých ročníků soutěžit v několika různých kategoriích (přírodní, druhové, methegliny, ovocné a barikové)
  • Zavedli jsem také kritéria pro účast v soutěži, kdy budou moct soutěžit pouze medoviny vyráběné striktně z tradičních surovin - tedy bez doslazování, dolihování, přidávání umělých aromat nebo barviv, což je bohužel v dnešní době běžné u některých komerčních velkovýrobců. K tomu jsme přistoupili i z toho důvodu, že letos dojde po desítkách let ke změně legislativy týkající se medoviny a dosavadní benevolence, co se týče způsobu výroby a náhražek, bude značně upravena směrem k vyšší kvalitě a návratu k tradiční výrobě.

Soutěž tradičních medovin v Brně bude první velká celorepubliková soutěž, která se opravdu vrací k naší krásné tradici a má za cíl současně i podpořit další výrobu kvalitní medoviny v České republice.

Budeme rádi, pokud zašlete své vzorky do soutěže. Budeme také rádi, pokud přijdete přímo na výstavu.

Způsob hodnocení

Hodnocení medovin bude provádět hodnotící komise cca 1-2 týdny před veřejnou prezentací. Před hodnocením bude posouzeno, zda vzorky odpovídají kritériům soutěže a zda jsou zařazeny do správných kategorií. Následně komise provede senzorická hodnocení (vzhled, vůně, chuť, celkový dojem). Komise bude složena z odborníků na medovinu, výrobců nebo profesionálních degustátorů a bude mít cca 10 členů. Konkrétní způsob hodnocení, počet hodnotících komisí se určí na základě počtu přijatých vzorků. Domácí i komerční medoviny budou hodnoceny společně. Garantem komise je: Marek Linger a Jiří Pouček.

Veřejná prezentace výsledků

Výsledky soutěže budou prezentovány během Mezinárodní včelařské výstavy ve dnech 11.-14.5.2017 na brněnském výstavišti. Oficiální předání ocenění proběhne v sobotu 13.5. dopoledne. Návstěvníci budou mít příležitost ochutnat jednotlivé soutěžní vzorky, případně je i zakoupit na speciálním stánku.

Požadavek se odesílá na server. Vyčkejte...